Advokátní kancelář NŠT LEGAL Znojmo

Obchodní právo je součástí práva občanského a je to soubor právních norem, které upravují tři základní okruhy, a to postavení podnikatele, postavení obchodní korporace a některé další vztahy s podnikáním související.

V rámci obchodního práva poskytujeme:

  • poradenství a sepisování listin v oblasti práva obchodních korporací, např. sepis společenské smlouvy, převody obchodních podílů
  • poradenství a sepisování listin v oblasti spotřebitelského práva
  • asistence při založení společnosti
  • poradenství v oblasti závazkového práva, sepisování smluv, uplatnění práv z vadného plnění
  • vymáhání pohledávek včetně exekuce
  • právní služby v oblasti práva duševního vlastnictví, např. registrace ochranné známky
  • zastoupení před soudy všech stupňů

NAPIŠTE NÁM >

Advokátní kancelář NŠT LEGAL Znojmo

nám. Republiky 18, 669 02 Znojmo

Ochrana osobních údajů

Je možná platba v kryptoměnách. Bitcoin Ethereum Cardano

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.