Advokátní kancelář NŠT LEGAL Znojmo

Občanské právo, je souhrn právních norem, které upravují společenské vztahy tvořící předmět občanského práva, zejména majetkové vztahy fyzických a právnických osob a státu a dále právní vztahy, vyplývající z práva na ochranu osobnosti.

V rámci občanského práva poskytujeme:

  • právní poradenství
  • komplexní zastoupení v občanskoprávním řízení
  • vymáhání pohledávek 
  • vymáhání náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení, náhrady nemajetkové újmy
  • sepisování smluv 
  • převody nemovitostí, zřízení věcného břemene
  • vypořádání spoluvlastnictví
  • právní pomoc ve věcech dědictví
  • zastoupení v řízení o vyklizení nemovitosti

NAPIŠTE NÁM >

Advokátní kancelář NŠT LEGAL Znojmo

nám. Republiky 18, 669 02 Znojmo

Ochrana osobních údajů

Je možná platba v kryptoměnách. Bitcoin Ethereum Cardano

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.